ELS NOSTRES SERVEIS

Home / ELS NOSTRES SERVEIS

Una bona climatització és molt important per a qualsevol empresa, edifici públic o habitatge. Cal estudiar els espais a climatitzar i buscar un bon sistema de control i gestió de la temperatura. La climatització tant pot servir per refredar, aire condicionat, com per escalfar, aire condicionat o calefacció.
Instal·lem, reparem i fem el manteniment d’aire condicionat i la calefacció per a empreses, instal·lació industrial, comerços i llars. Sempre cuidant la qualitat, la salut, la seguretat i el medi ambient.

Realitzem instal·lacions i manteniment de qualsevol tipus de xarxa. Oferim la solució més adient en funció de les seves necessitats.

Les instal·lacions de gas natural són una de les formes més econòmiques, senzilles i eficients de proporcionar energia a un espai.
Realitzem instal·lacions de gas tant industrials com domèstiques. També instal·lem calderes i altres aparells de gas natural, propà, butà o GLP.
Substituïm les calderes velles per les noves i fem el manteniment de les instal·lacions de gas per obtenir la màxima eficàcia.

Els sistemes de ventilació, renovació o tractament d’aire són instal·lacions rellevants en l’àmbit d’edificació, on l’objectiu és assegurar la puresa de l’aire, la salubritat, el control d’humitat, el control de la concentració de gasos i el control dels nivells de partícules en suspensió.
Assessorem, dissenyem i projectem la instal·lació, oferint al nostre client un servei totalment personalitzat, tenint en compte els criteris de càlcul i dimensionat segons la normativa RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) i adaptant-nos a les noves tecnologies per tal d’afavorir l’eficiència energètica global.

El disseny, execució, reparació i manteniment d’una instal·lació elèctrica és essencial en qualsevol espai. Per aquest motiu a Terundar comptem amb els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament de la xarxa elèctrica i dels aparells connectats.

Les instal·lacions de sanejament d’aigües són un element bàsic de qualsevol edifici.
Realitzem tot tipus d’instal·lacions de subministrament d’aigua i evacuació d’aigües residuals, dissenyant i executant complint el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

Realitzem instal·lacions i manteniment de qualsevol tipus de xarxa. Oferim la solució més adient en funció de les seves necessitats.

Les energies renovables són aquell conjunt de fonts d’energia que es troben a disposició del humans. Són fonts d’energia dispersa i depenen de la geografia i del clima.
Utilitzant energies renovables es pot estalviar més del 50% de l’energia que es consumeix actualment.
Treballem amb plaques solars, fotovoltaiques, biomassa etc.
Fem projectes d’instal·lació d’energies renovables i muntatge d’aquestes a qualsevol espai.

Galeria de projectes

 IMG_0998
 IMG_0991
 IMG_0988
 IMG_0996
 IMG_0993
 WhatsApp Image 2017-05-11 at 10.51.37
 WhatsApp Image 2017-05-11 at 10.51.38 (1)
 WhatsApp Image 2017-05-11 at 10.51.38
 WhatsApp Image 2017-05-11 at 10.51.38 (2)